Văn phòng Kinh tế Đài Bắc

Văn phòng Kinh tế Đài Bắc tại TP HCM

Văn phòng Kinh tế Đài Bắc

Giới thiệu sơ lược về Văn phòng Kinh tế Đài Bắc (臺北經濟文化辦事處)

Văn phòng Kinh tế Đài Bắc ( Đài Bắc Kinh tế Văn hóa Biện sự xứ). Còn gọi là Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc. Đây là văn phòng đại diện của Trung Hoa Dân Quốc ( Thuộc Đài Loan) đặt tại các quốc gia không có quan hệ ngoại giao và trong thực tế đây là văn phòng đại diện thi hành một phần chức trách của một đại sứ quán hoặc một lãnh sự quán ở quốc gia sở tại.
Bài viết nên xem: Học bổng du học Đài Loan
Theo nguyên tắc “ trong chính sách một nước Trung Quốc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” các quốc gia giao bang với họ không được có quan hệ ngoại giao với Trung Hoa Dân Quốc. Do đó, các quốc gia này không cho phép Trung Hoa Dân Quốc lập đại sứ quán hoặc các lãnh sự quán “chính thức” mà thay vào đó là chấp thuận để Trung Hoa Dân Quốc lập nên các văn phòng đại diện của mình, để tiến hành các quan hệ chính phủ phi chính thức với quốc gia sở tại này.
Văn phòng Kinh tế Đài Bắc tại TP HCM

Văn phòng Kinh tế Đài Bắc tại TP HCM

Địa chỉ văn phòng kinh tế đài bắc :
Hà Nội : Tầng 21, Tòa nhà PVI, số, 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội – Số Điện Thoại : 024 3833 5501
Hồ Chí Minh : 336 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh – Số Điện Thoại : 028 3834 9160
Trong các cơ cấu này sử dụng “Đài Bắc” thay vì sử dụng là  “Đài Loan” hoặc “Trung Hoa Dân Quốc” để tránh ngụ ý rằng Đài Loan là một quốc gia đọc lập, riêng biệt, bình đẳng với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hoặc dễ bị hiểu  là có “hai nước Trung Quốc”, sẽ gây khó khăn cho quốc gia mà cơ cấu thường trú.
Nhưng thực tế là tại quốc gia Papua New Guinea và Fiji, phái bộ tại địa phương này có tên gọi “Phái đoàn Mậu dịch Trung Hoa Dân Quốc tại Papua New Guinea và tại Fiji là  “Phái đoàn Mậu dịch Trung Hoa Dân Quốc” , dù cả hai đất nước này đều có quan hệ ngoại giao với nước CHND Trung Hoa. Trong khi đó,  Văn phòng Đại diện Đài Bắc tại Singapore được gọi là “Phái bộ Mậu dịch Trung Hoa Dân Quốc cho đến năm 1990.
Mục tiêu của cơ cấu theo tự thuật trên : “nhằm song phương  xúc tiến trao đổi và hợp tác về mậu dịch, về đầu tư, về văn hóa, về khoa học- kỹ thuật và  nhận thức tốt hơn”, song với cơ vấu này chúng thi hành nhiều chức trách giống như của một đại sứ quán hoặc như tổng lãnh sự quán thông thường là cấp thị thực và hộ chiếu cho các công dân ở đó.

Lịch sử hình thành của văn phòng kinh tế Đài Bắc

Sau khi nước CHND Trung Hoa tham gia Liên Hiệp Quốc vào năm 1971, nhiều quốc gia bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ tại TP. Bắc Kinh và kết thúc quan hệ ngoại giao với chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Bắc này. Nhằm duy trì lâu dài  các quan hệ về mậu dịch và văn hóa với các quốc gia không còn có quan hệ ngoại giao. Khi đó, Đài Loan bắt đầu lập các văn phòng đại diện ở các quốc gia này, thông thường sẽ chọn đặt lại ngay tại các đại sứ quán cũ.
Trước những năm 1990, tên gọi của những cơ cấu này khác biệt đáng kể giữa các quốc gia, thường bỏ qua bất kỳ ám chỉ nào nói đến Đài Loan hay Trung Hoa Dân Quốc, mà sử dụng  phổ biến là Đông Á, Viễn Đông hoặc  là Trung Quốc tự do, Các cơ cấu này đã tự mô tả bản thân là trung tâm hoặc văn phòng có liên quan đến mậu dịch, du lịch và văn hóa hoặc thông tin, và thể hiện tính tư nhân và phi chính thức của mình, bất chấp việc cán bộ là nhân viên của Bộ Ngoại giao.

Những thay đổi trong thực tế

Năm 1972, Tại Nhật Bản đại sứ quán cũ của Trung Hoa Dân Quốc đã được thay thế bằng “Hiệp hội Quan hệ Đông Á” sau khi hiệp hội được thiết lập.
Vào năm 1974, Tại Malaysia, sau khi tổng lãnh sự quán tại Kuala Lumpur bị đóng cửa. Một cơ cấu mới mang tên Trung tâm Du lịch và Mậu dịch Viễn Đông được thành lập.
Năm 1975, Tại Philippines, đại sứ quán cũ tại Manila được thay thế bằng một trung tâm mang tên là “Trung tâm Kinh tế và Văn hóa Thái Bình Dương”.  vào năm 1975, Tại Thái Lan, đại sứ quán cũ tại Bangkok được thay thế bằng một văn phòng mang tên  “Văn phòng Đại diện China Airlines”, và đến năm 1980, cơ cấu này lại được đổi thành Văn phòng Thương vụ Viễn Đông tại Thái Lan.
Vào năm 1979, Tại Hoa Kỳ, một phái bộ của Đài Loan được thành lập mang tên là “Ủy ban Điều hợp sự vụ Bắc Mỹ – CCNAA” . Vào năm 1963, Tại Anh Quốc, Đài Loan lập một cơ cấu đại diện mang tên “Trung tâm Trung Quốc Tự do”. vào năm 1972, tại Tây Đức, thành lập một cơ cấu đại diện cho Đài Loan mang tên là Büro der Fernost -Informationen ( còn gọ là Văn phòng Thông tin Viễn Đông).
Vào năm 1973, Tại Tây Ban Nha, một cơ cấu được thành lập với tên gọi là Centro Sun Yat-sen ( còn gọi là Trung tâm Tôn Trung Sơn), cũng trong thời gian này, Tại Hà Lan, một cơ cấu mới được thành lập mang tên Văn phòng Thương vụ Viễn Đông. Tuy nhiên đến những năm cuối của thập niên 1980, các cơ cấu này lại bắt đầu sử dụng từ “Đài Bắc” trong danh xưng.
Tháng 5/ 1992, Các văn phòng của Hiệp hội Quan hệ Đông Á được đổi thành “Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc”.  Tại Luân Đôn từ “Trung tâm Trung Quốc Tự do” đồng thời được đổi tên thành “Văn phòng Đại diện Đài Bắc”.
Vào Tháng 9/1994, Chính phủ Bill Clinton đã tuyên bố rằng văn phòng Ủy ban Điều hợp sự vụ Bắc Mỹ tại Washington D.C được đổi thành Văn phòng  vouws tên “Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc” .

Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

Cơ cấu văn phòng kinh tế Đài Bắc ở những Quốc Gia khác

Cơ cấu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Sydney (Australia )

Năm 1989, tại Manila , Trung tâm Kinh tế và Văn hóa Thái Bình Dương được đổi tên thành và trở thành Văn phòng “ Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Philippines”.  Năm 1991, tại Canberra, Australia một văn phòng khác là “Dịch vụ Tiếp thị Đài Loan”( Đã được thành lập vào năm 1988) cũng trở thành một “Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc”, cùng với đó tại Sydney và Melbourne là các văn phòng mang tên là “Công ty Mậu dịch Viễn Đông”
Ở một số nơi Australia các tên gọi khác vẫn được duy trì như là phái bộ tại Moskva có tên gọi chính thức là “Văn phòng Đại diện Ủy ban Điều hiệp Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Moskva”, một  phái bộ tại New Delhi mang tên “Trung tâm Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc” và một Phái bộ tại Pretoria được gọi là “Văn phòng Liên lạc Đài Bắc”.

Cơ cấu Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hoa Kỳ

Ban đầu đại diện tại hoa kỳ có tên gọi là “ Ủy ban Điều hợp sự vụ Bắc Mỹ (CCNAA)” , vào năm 1994, khi Chính phủ Bill Clinton tái xét chính sách Đài Loan thì  tên gọi của cơ cấu tại Washington, D.C. được chuyển thành “Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc” ( Tên gọi tắt là TECRO). Theo đó, Tương tự thì  tên gọi của mười hai cơ cấu khác tại Hoa Kỳ cũng được chuyển thành “Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc” (gọi tắt là TECO)
Ngày 25/5/2019, Cơ quan ngoại giao của họ ở  tại Mỹ, là Cơ quan hội đồng điều phối các vấn đề Bắc Mỹ (tiếng anh gọi là Coordination Council for North American Affairs) đã được chính quyền Đài Loan tuyên bố đổi tên thành Hội đồng phụ trách các vấn đề về Mỹ của Đài Loan (Taiwan Council for U.S. Affairs).

Cơ cấu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Nhật Bản

Vào tháng 9 /1972, khi quan hệ ngoại giao giữa Trung Hoa Dân Quốc và Nhật Bản bị cắt đứt từ các nguyên nhân thực tiễn, sau khi Tuyên bố chung Trung-Nhật được ký kết  được hai tháng, Hiệp hội Quan hệ Đông Á (AEAR) được thành lập. Hiệp hội này có các văn phòng tại Đài Bắc, Osaka, Tokyo, và Fukuoka. Năm 1992, nhà cầm quyền Nhật Bản đã đổi tên Hiệp hội thành “Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc”.

Cơ cấu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hồng Kông

Từ năm 1966 trở đi, Tại Hồng Kông đại diện cho Đài Loan với tên gọi là ‘Trung Hoa lữ hành xã’, tên gọi này được chọn nhằm để tránh việc khiến cho Bắc Kinh khó chịu.
Ngày 20/7/2011, do mối quan hệ khá tốt giữa Đài Loan và Bắc Kinh, tên gọi chính thức được chuyển thành Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc và nó được đưa lên ngang hàng với các văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc khác trên thế giới.

Cơ cấu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Ma Cao

Tại Ma Cao, từ năm 1989 – 1999, đại diện cho Đài Loan là ‘Văn phòng Mậu dịch và Du lịch Đài Bắc’ là đại diện đầu tiên của Đài Loan tại Ma Cao sau khi Quốc Dân đảng bị đẩy khỏi Ma Cao ngay sau sự kiện ngày 3 /12/ 1966.
Từ sau năm 1999 cho đến năm 2011, đại diện cho Đài Loan có tên gọi là ‘Trung tâm Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc’. Ngày 13/5/2012, tên gọi chính thức đại diện cho Đài Loan chuyển thành Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc.

Cơ cấu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Anh Quốc

Vào năm 1950, Anh Quốc chuyển sang công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vẫn duy trì lãnh sự quán Anh Quốc tại Đạm Thủy, Đài Loan và tại đó vẫn tiếp tục tiến hành những hoạt động liên quan đến  lãnh sự và mậu dịch.
Lãnh sự quán tại đây đóng cửa sau khi Anh Quốc và nước CHND Trung Hoa nâng cấp quan hệ lên hàng đại sứ vào tháng 3/ 1972, và đến tháng 6/ 1980 nhà đất của lãnh sự quán đã được trả lại cho chính phủ Đài Loan. Văn phòng của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ở Anh Quốc được lập trong tháng 9/ 1963, và mang tên Trung tâm Trung Quốc Tự do.  Năm 1992, sau khi được phê duyệt nó được đổi tên  lại thành Văn phòng Đại diện Đài Bắc tại Anh Quốc.
Trên đây là lược sử về Văn phòng kinh tế Đài Bắc, và những Cơ cấu văn phòng kinh tế Đài Bắc ở những Quốc Gia khác nhau, nhận xét chung về cơ cấu này. Tuy ở mỗi Quốc gia đều có những tên gọi khác nhau nhưng nhìn chung các văn phòng đại diện này đều thực hiện nhiệm vị và mục tiêu: “ xúc tiến trao đổi và hợp tác về mậu dịch – đầu tư – văn hóa-  khoa học kỹ thuật song phương”.
Ngoài ra các đại diện này còn thi hành các chức năng  giống như là một đại sứ quán hoặc như tổng lãnh sự quán thông thường là cấp thị thực và hộ chiếu cho các công dân ở tại Quốc gia đó.

Tin liên quan

DU HỌC NETVIET

https://nv.edu.vn/
Đặc quyền đăng ký du học tại NETVIET EDU : Không cần đặt cọc tiền đầu vào khi nộp hồ sơ ghi danh du học - Liên kết với hơn 500 trường - Tối ưu chi phí du học ở mức thấp nhất - Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiệu quả

Không có bình luận

Bình luận