Học Phí Bách Khoa Hồ Chí Minh Mới Nhất 2023

học phí Bách khoa Hồ Chí Minh

Học Phí Bách Khoa Hồ Chí Minh Mới Nhất 2023

Học phí Bách khoa Hồ Chí Minh luôn là một vấn đề quan tâm lớn đối với các học sinh và sinh viên mới muốn nhập học tại trường này. Hãy cùng tìm hiểu về chính sách học phí, học bổng và hỗ trợ tài chính của trường qua bài viết dưới đây từ Nv.edu.vn!

Cập nhật học phí Bách khoa Hồ Chí Minh

Theo thông báo của trường, học phí Đại học Bách Khoa TP.HCM được quy định như sau:

Cập nhật học phí Bách khoa Hồ Chí Minh

Cập nhật học phí Bách khoa Hồ Chí Minh

Chính quy đại trà

Bao gồm cả bằng 2, liên thông cao đẳng – đại học

Khoá 2021:

Học phí được tính theo học kỳ.

 • Học phí mỗi học kỳ: 13.750.000 VNĐ.
 • Đơn giá học phí cho mỗi tín chỉ vượt quá mức: 805.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Đơn giá học phí cho mỗi tín chỉ học lại GDTC: 805.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Học phí cho các lớp mở theo yêu cầu, dự thính được tính theo nguyên tắc bù trừ chi phí.
Sĩ số Lớp trực tuyến, trực tiếp tại Cơ sở Dĩ An Lớp trực tiếp tại Cơ sở Lý Thường Kiệt Các học phần Thí nghiệm, Thực hành, Thực tập xưởng
³ 20 960.000 VNĐ/TC 1.200.000 VNĐ/TC 960.000 VNĐ/TC
³ 10 1.200.000 VNĐ/TC 1.450.000 VNĐ/TC 1.200.000 VNĐ/TC
³ 5 1.450.000 VNĐ/TC 1.600.000 VNĐ/TC 1.450.000 VNĐ/TC
< 5 Không mở lớp

Bảng dự kiến học phí toàn khóa

  2022 – 2023 2023 – 2024 2024-2025 2025-2026
Khoá 2019 14.150.000
Khoá 2020 14.150.000 15.565.000
Khoá 2021 27.500.000 30.000.000 30.000.000
Khoá 2022 27.500.000 30.000.000 32.500.000 35.000.000

Dưới đây là thông tin học phí đã được viết lại theo yêu cầu của bạn:

Khóa 2019, 2020:

Học phí được tính trọn gói theo học kỳ.

 • Học phí Bách khoa Hồ Chí Minh mỗi học kỳ: 7.075.000 VNĐ.
 • Đơn giá học phí Bách khoa Hồ Chí Minh cho mỗi tín chỉ vượt quá mức: 410.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Đơn giá học phí cho mỗi tín chỉ học lại GDTC và các lớp mở theo yêu cầu, dự thính: tính theo cách tính học phí của khóa 2021 chính quy đại trà.

Khóa 2018:

Vượt quá thời gian đào tạo theo kế hoạch

Học phí khóa 2018

Học phí khóa 2018

 • Học kỳ 1 năm học 2022-2023: 425.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Từ học kỳ 2 năm học 2022-2023: 835.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Đơn giá học phí cho mỗi tín chỉ học lại GDTC: 835.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Đơn giá học phí cho mỗi tín chỉ của các lớp mở theo yêu cầu, dự thính: tính theo cách tính học phí của khóa 2021 chính quy đại trà.

Chương trình bằng 2, liên thông Cao đẳng – Đại học, Khóa 2020:

 • Đơn giá học phí Bách khoa Hồ Chí Minh: 425.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Đơn giá học phí cho mỗi tín chỉ học lại GDTC và các lớp mở theo yêu cầu, dự thính: tính theo cách tính học phí của khóa 2021 chính quy đại trà.

Chương trình bằng 2, liên thông Cao đẳng – Đại học, Khóa 2019 và trước đó

Vượt quá thời gian đào tạo theo kế hoạch

Học phí Bách khoa Hồ Chí Minh được tính theo cách tính học phí của khóa 2017 chính quy đại trà.

Xem thêm >>> Học Phí Bách Khoa Hà Nội – Thông Tin Update 2023

Chương trình Chất lượng cao (CLC), Tiên tiến (TT), Chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật (CLC-TCTN), Tăng cường tiếng Nhật (TCTN), Liên kết quốc tế (LKQT), Chuyển tiếp quốc tế (CTQT)

Sau đây là thông tin học phí Bách khoa Hồ Chí Minh về các ngành này

Học phí Bách khoa Hồ Chí Minh về các ngành

Học phí Bách khoa Hồ Chí Minh về các ngành

Khoá 2021

Học phí Bách khoa Hồ Chí Minh được tính trọn gói theo học kỳ

 

Chương trình Học phí học kỳ 

(VNĐ/ HK)

Đơn giá học phí tín chỉ vượt định mức 

(VNĐ/ TC)

CLC/TT/LKQT/CTQT 36.000.000 2.220.000
CLC-TCTN, TCTN 27.500.000 980.000

Đơn giá học phí Bách khoa Hồ Chí Minh tín chỉ học lại GDTC được tính theo cách tính học phí của Khoá 2021 chính quy đại trà.

Học phí Bách khoa Hồ Chí Minh dự kiến toàn khóa: (ĐVT: VNĐ)

 

Chương 

trình

     Năm học 

Khóa

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
CLC/TT/ 

LKQT/CTQT

Khóa 2019 60.000.000
Khóa 2020 60.000.000 60.000.000
Khóa 2021 72.000.000 80.000.000 80.000.000
Khóa 2022 72.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
CLC-TCTN/ TCTN Khóa 2020 50.000.000 50.000.000
Khóa 2021 55.000.000 60.000.000 60.000.000
Khóa 2022 55.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000

Chính sách hỗ trợ học phí Bách khoa Hồ Chí Minh

Trường đã áp dụng những chính sách nhằm giảm gánh nặng đóng học phí Bách khoa Hồ Chí Minh cho sinh viên và cung cấp hỗ trợ cho những sinh viên có nhu cầu và thành tích học tập tốt.

Chính sách hỗ trợ học phí Bách khoa Hồ Chí Minh

Chính sách hỗ trợ học phí Bách khoa Hồ Chí Minh

Dưới đây là một số chính sách hỗ trợ học phí của trường:

Học bổng khuyến khích học tập:

Hiện nay, trường ĐH Bách Khoa TP.HCM cung cấp một loạt các học bổng khác nhau, với mức hỗ trợ dao động từ 2.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng cho mỗi học kỳ. Dưới đây là bảng chi tiết về các loại học bổng tại ĐH Bách Khoa TP.HCM:

Thứ tự ưu tiên Mức học bổng Điều kiện xét học bổng Giá trị học bổng (đồng)
1 Đặc biệt xuất sắc Điểm trung bình chung mở rộng: ≥ 9,5
Điểm thành phần: ≥ 5,0
Điểm rèn luyện: ≥ 85
15.400.000
2 Xuất sắc Điểm trung bình chung mở rộng: từ 9,0 đến dưới 9,5
Điểm thành phần: ≥ 5,0
Điểm rèn luyện: ≥ 80
11.000.000
3 Giỏi Điểm trung bình chung mở rộng: từ 8,5 đến dưới 9,0
Điểm thành phần: ≥ 5,0
Điểm rèn luyện: ≥ 80
7.700.000
4 Khá giỏi Điểm trung bình chung mở rộng: từ 8,0 đến dưới 8,5
Điểm thành phần: ≥ 5,0
GPA: ≥ 7,5
Điểm rèn luyện: ≥ 80
6.600.000
5 Tiến bộ vượt bậc Tăng ít nhất 1,0 so với học kỳ trước
Điểm thành phần: ≥ 5,0
GPA: ≥ 6,5
Học đầy đủ các môn học của học kỳ xét học bổng
3.300.000
6 Khá 1 Điểm trung bình chung mở rộng: từ 7,5 đến dưới 8,0
Điểm thành phần: ≥ 5,0
GPA: ≥ 7,0
Điểm rèn luyện: ≥ 80
3.300.000
7 Khá 2 Điểm trung bình chung mở rộng: từ 7,0 đến dưới 7,5
Điểm thành phần: ≥ 5,0
GPA: ≥ 7,0
Điểm rèn luyện: ≥ 80
2.200.000

Học bổng Đoàn – Hội

Tham khảo bảng sau:

Mức học bổng Điều kiện xét học bổng Giá trị học bổng (đồng)
Đặc biệt xuất sắc Thành tích: Có thành tích, đóng góp đặc biệt xuất sắc trong công tác Đoàn Hội
Điều kiện khác:
• Điểm thành phần ≥ 5,0
• GPA của học kỳ xét học bổng ≥ 6,5
• Điểm rèn luyện ≥ 90
• Tối đa 1 suất học bổng/học kỳ
2.200.000
Xuất sắc Thành tích: Có thành tích, đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn Hội
Điều kiện khác:
• Điểm thành phần ≥ 5,0
• GPA của học kỳ xét học bổng ≥ 6,5
• Điểm rèn luyện ≥ 90
• Tối đa 10 suất học bổng/học kỳ
550.000
Các giải thưởng cấp trường, ĐH Quốc gia TP.HCM, toàn quốc Học vụ, Đoàn Khối đề xuất theo từng trường hợp cụ thể

Xem thêm >>> Học Phí Bách Khoa Đà Nẵng Bao Nhiêu? [Cập Nhật 2023]

Giới thiệu về trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh

Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh, còn được gọi là Đại học Bách khoa TP.HCM (hoặc HCMUT), là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam. Được thành lập vào năm 1957, trường có vị trí địa lý thuận lợi tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Giới thiệu về trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh

Giới thiệu về trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh

Ngôi trường nổi tiếng với chất lượng giáo dục và nền tảng nghiên cứu mạnh mẽ. Trường hiện có hơn 30.000 sinh viên và hơn 2.000 giảng viên, cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ trong nhiều ngành khác nhau như Khoa học và Kỹ thuật, Kinh tế, Quản lý công nghệ, và Nghệ thuật và Thiết kế.

Trường Bách khoa Hồ Chí Minh có các cơ sở vật chất hiện đại và được trang bị công nghệ tiên tiến để hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên. Trường cũng có mối liên kết mạnh mẽ với các doanh nghiệp, tổ chức và viện nghiên cứu trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào các dự án nghiên cứu, thực tập và tìm hiểu thực tế.

Bên cạnh đó, trường đã đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu. Trường liên tục đạt được các chứng chỉ và danh hiệu quốc tế, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế và công nghệ của đất nước.

Bài viết của Nv.edu.vn đã gửi đến bạn thông tin về học phí Bách khoa Hồ Chí Minh cũng như chính sách của trường. Với uy tín và chất lượng giáo dục hàng đầu, Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh là một điểm đến lý tưởng cho những người muốn theo đuổi học vấn và phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

Tin liên quan

DU HỌC NETVIET

https://nv.edu.vn/
Đặc quyền đăng ký du học tại NETVIET EDU : Không cần đặt cọc tiền đầu vào khi nộp hồ sơ ghi danh du học - Liên kết với hơn 500 trường - Tối ưu chi phí du học ở mức thấp nhất - Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiệu quả

Không có bình luận

Comments are closed.