Chính sách và điều khoản

Chính sách và điều khoản của Du học Netviet (NETVIET EDU) là một phần quan trọng của sự cam kết của chúng tôi đối với khách hàng và người dùng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đặt ra những quy định và điều kiện này để đảm bảo rằng mọi người có trải nghiệm sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách công bằng, an toàn và có giá trị.

1. Chính Sách Bảo Mật: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt. Thông tin của bạn sẽ được sử dụng một cách cẩn thận và chỉ để mục đích quản lý dịch vụ và cung cấp thông tin cần thiết.

2. Chính Sách Cookie: Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng việc sử dụng cookie là hợp pháp và an toàn.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Nội dung trên trang web và dịch vụ của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền và sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

4. Sử Dụng Dịch Vụ: Bạn đồng ý tuân thủ và sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi theo các quy định và điều kiện được nêu trong Thỏa Thuận Sử Dụng của chúng tôi.

5. Thay Đổi và Cập Nhật: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính Sách và Điều Khoản này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là phù hợp.

6. Liên Hệ và Hỗ Trợ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ về Chính Sách và Điều Khoản của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Chúng tôi rất mong muốn bạn đọc kỹ và hiểu rõ các quy định và điều kiện của chúng tôi. Chính sách và điều khoản này là sự thể hiện của cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và giá trị cho bạn và cộng đồng của chúng tôi.