Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng (Terms of Use) của Du học Netviet (NETVIET EDU) là tài liệu quan trọng giữa chúng tôi và bạn, người dùng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Thỏa thuận này xác định các quy định và điều kiện để bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn đọc kỹ và hiểu rõ nội dung của thỏa thuận này trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.

  1. Chấp Nhận Thỏa Thuận: Bằng cách sử dụng trang web hoặc dịch vụ của Du học Netviet, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận tất cả các điều kiện được nêu trong Thỏa Thuận Sử Dụng này.
  2. Quyền Sở Hữu: Trang web, nội dung và dịch vụ của Du học Netviet được bảo vệ bởi bản quyền và sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
  3. Trách Nhiệm: Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc duy trì bí mật thông tin tài khoản của mình và sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách hợp pháp. Bạn cũng đồng ý không sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi để phát tán nội dung xấu, gây hại, hoặc vi phạm pháp luật.
  4. Chấp Nhận Thay Đổi: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Thỏa Thuận Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là phù hợp. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật với các thay đổi này.
  5. Chấm Dứt: Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi nếu bạn vi phạm Thỏa Thuận Sử Dụng hoặc vi phạm luật pháp.

Thỏa thuận này là sự cam kết của chúng tôi đối với bạn, và chúng tôi luôn mong muốn mang lại cho bạn trải nghiệm sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi một cách an toàn và thuận lợi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần sự giải thích về bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.