Học Phí RMIT – Cập Nhật Giá Học Phí Mới Nhất 2023

học phí RMIT

Học Phí RMIT – Cập Nhật Giá Học Phí Mới Nhất 2023

RMIT là một trong những trường đại học nổi tiếng tại Việt Nam, nổi bật với chất lượng đào tạo hàng đầu. Đặc biệt, mức học phí RMIT được coi là cao so với các trường khác trong cả nước. Trong bài viết này, Nv.edu.vn sẽ cung cấp thông tin về mức học phí hàng năm tại RMIT để giải đáp câu hỏi: Học phí tại RMIT là bao nhiêu một năm?

Cập nhật học phí RMIT

RMIT là một trường Đại học hàng đầu toàn cầu chuyên về quản lý, công nghệ và thiết kế. Đồng thời là trường đại học lớn nhất tại Úc. Trường bao gồm các khoa học như Kinh doanh và Quản trị, Truyền thông và Thiết kế, Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ.

Cập nhật học phí RMIT

Cập nhật học phí RMIT

Dưới đây là mức học phí (tạm tính) cho một số chương trình đào tạo đại học tại RMIT năm 2023:

Khoa Kinh doanh & Quản trị

Khoa Kinh doanh và Quản trị tại RMIT cung cấp các chương trình đào tạo như Kinh doanh, Kinh tế & tài chính, Kinh doanh quốc tế, Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics, Kinh doanh kỹ thuật số, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị Du lịch & Khách sạn, Digital Marketing.

Mức học phí RMIT cho các ngành thuộc Khoa Kinh doanh và Quản trị như sau:

 • Số tín chỉ: 96 tín chỉ/năm; 288 tín chỉ/toàn chương trình.
 • Số môn học: 8 môn/năm; 24 môn/toàn chương trình.
 • Học phí mỗi năm: 300.596.000 VNĐ/năm.
 • Tổng học phí toàn chương trình: 901.786.000 VNĐ.

Bảng tham khảo:

Tên chương trình

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VND

Phí USD (tham khảo)

Kinh doanh
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 24 955.901.000 40.991
Digital Marketing
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 24 955.901.000 40.991
Quản trị Du lịch & Khách sạn
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 24 955.901.000 40.991

Xem thêm: >>> Học Phí Đại Học Quốc Gia Hà Nội – Giá Tín Chỉ Mới Nhất 2023

Khoa Truyền thông & Thiết kế

Khoa Truyền thông & Thiết kế tại RMIT cung cấp các chương trình đào tạo như Truyền thông Chuyên nghiệp, Quản lý & Kinh doanh Thời trang, Quản trị doanh nghiệp Thời trang, Thiết kế (Truyền thông số), Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo, Sản xuất phim kỹ thuật số, Thiết kế game và Ngôn ngữ.

Mức học phí RMIT cho các ngành thuộc Khoa Truyền thông & Thiết kế (trừ Sản xuất phim kỹ thuật số) như sau:

 • Số tín chỉ: 96 tín chỉ/năm; 288 tín chỉ/toàn chương trình.
 • Số môn học: 8 môn/năm; 24 môn/toàn chương trình.
 • Học phí mỗi năm: 300.596.000 VNĐ/năm.
 • Tổng học phí toàn chương trình: 901.786.000 VNĐ.
Học phí Khoa Truyền thông & Thiết kế

Học phí Khoa Truyền thông & Thiết kế

Còn với ngành Sản xuất phim kỹ thuật số:

 • Số tín chỉ: 96 tín chỉ/năm; 288 tín chỉ/toàn chương trình.
 • Số môn học: 8 môn/năm; 24 môn/toàn chương trình.
 • Học phí mỗi năm: 312.163.000 VNĐ/năm.
 • Tổng học phí toàn chương trình: 936.487.000 VNĐ.

Bảng tham khảo:

Tên chương trình

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VNĐ

Phí USD (tham khảo)

Truyền thông Chuyên nghiệp
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 21 955.901.000 40.991
Quản Trị Doanh Nghiệp Thời Trang
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 22 955.901.000 40.991
Thiết kế (Truyền thông số)
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 18 955.901.000 40.991
Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 22 955.901.000 40.991
Sản xuất Phim Kỹ Thuật Số
Mỗi năm* 96 8 330.892.333 14.189
Toàn chương trình 288 21 992.677.000 42.568
Ngôn ngữ
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 23 955.901.000 40.991
Thiết kế Game
Mỗi năm* 96 6 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 18 955.901.000 40.991

Khoa chuyên về Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ

Khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ tại RMIT cung cấp các chương trình đào tạo như Công nghệ thông tin, Điện & Điện tử, Kỹ sư phần mềm, Robot & Cơ điện tử, Tâm lý học, Hàng không, Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng.

Mức học phí RMIT cho các ngành Công nghệ thông tin, Tâm lý học, Hàng không, Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng như sau:

 • Số tín chỉ: 96 tín chỉ/năm; 288 tín chỉ/toàn chương trình.
 • Số môn học: 8 môn/năm; 24 môn/toàn chương trình.
 • Học phí mỗi năm: 300.596.000 VNĐ/năm.
 • Tổng học phí toàn chương trình: 901.786.000 VNĐ.
Học phí Khoa chuyên về Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ

Học phí Khoa chuyên về Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ

Còn với các ngành Điện & Điện tử, Kỹ sư phần mềm, Robot & Cơ điện tử:

 • Số tín chỉ: 96 tín chỉ/năm; 384 tín chỉ/toàn chương trình.
 • Số môn học: 8 môn/năm; 32 môn/toàn chương trình.
 • Học phí mỗi năm: 300.596.000 VNĐ/năm.
 • Tổng học phí toàn chương trình: 1.202.381.000 VNĐ.

Bảng tham khảo:

Tên chương trình

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VNĐ

Phí USD (tham khảo)

Công nghệ thông tin
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 24 955.901.000 40.991
Kỹ thuật Điện tử và Hệ thống Máy tính**
Mỗi năm* 96 8 318.633.500 13.664
Toàn chương trình 384 32 1.274.534.000 54.654
Kỹ sư phần mềm**
Mỗi năm* 96 8 318.633.500 13.664
Toàn chương trình 384 32 1.274.534.000 54.654
Robot & Cơ điện tử**
Mỗi năm* 96 8 318.633.500 13.664
Toàn chương trình 384 32 1.274.534.000 54.654
Tâm lý học
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 24 955.901.000 40.991
Hàng không
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 24 955.901.000 40.991
Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng***
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 24 955.901.000 40.991

Học phí Chương Trình Tiếng Anh

RMIT cung cấp lớp Tiếng Anh cho Đại học với các chương trình sau đây: Lớp căn bản (Beginner), Sơ cấp (Elementary), Tiền trung cấp (Pre-Intermediate), Trung cấp (Intermediate), Trên trung cấp (Upper-Intermediate), Tiền cao cấp (Pre-Advanced), Cao cấp (Advanced).

Mức học phí RMIT cho lớp Tiếng Anh cho Đại học như sau:

 • Thời gian học mỗi lớp: 10 tuần.
 • Học phí mỗi lớp: 54.148.000 VNĐ; riêng lớp Căn bản có học phí 40.611.000 VNĐ.
 • Tổng học phí toàn chương trình: 365.499.000 VNĐ.

Học phí Chương Trình UniSTART

Chương trình UniSTART tại RMIT là một chương trình học thuật dành cho những sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu học thuật đầu vào của Đại học RMIT, nhằm giúp họ chuẩn bị cho việc chuyển tiếp lên hệ cử nhân. Mục tiêu của UniSTART là cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để họ có thể thích ứng và phát triển mạnh mẽ trong môi trường đại học, trở nên tự tin và độc lập.

Trong chương trình UniSTART, sinh viên sẽ được nâng cao khả năng ngôn ngữ và kiến thức thông qua một môi trường học tập linh hoạt, mang đến trải nghiệm tốt nhất. Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên cũng sẽ được rèn luyện các kỹ năng mềm quan trọng như kỹ năng phản biện, tư duy logic và đọc hiểu.

Học phí chương trình UniSTART của RMIT được tính như sau:

 • Thời gian đào tạo: 12 tuần.
 • Tổng học phí: 36.000.000 VNĐ.

Học phí Chương Trình Dự bị Đại học (Foundation)

Nếu bạn mong muốn có một nền tảng vững chắc cho hành trình học tập thú vị tại Đại học RMIT, hãy tham gia chương trình Dự bị Đại học – một chương trình tương tự như các học sinh khác trên toàn thế giới.

Học phí Chương Trình Dự bị Đại học (Foundation)

Học phí Chương Trình Dự bị Đại học (Foundation)

Chương trình Dự bị Đại học tương đương với lớp 12 tại Úc và là một bước cầu nối để tiếp tục chương trình cử nhân tại RMIT. Trong chương trình này, học sinh sẽ được tiếp cận kiến thức phù hợp với sở thích và mục tiêu ngành nghề tương lai của mình, đồng thời phát triển những kỹ năng cần thiết trên con đường đại học.

Bằng việc tham gia chương trình này, học sinh sẽ được trải nghiệm một môi trường quốc tế sôi động với nhiều hoạt động học thuật và giải trí đa dạng. Đồng thời, để đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho học sinh, trường cung cấp nhiều dịch vụ nhân văn như tư vấn hướng nghiệp, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ tinh thần học đường.

Học phí chương trình Dự bị Đại học tại RMIT được tính như sau:

 • Thời gian đào tạo kéo dài 1 năm, bao gồm 2 học kỳ, mỗi kỳ học 4 môn.
 • Học sinh có thể chọn giữa hai hướng đi chuyên môn là Kinh doanh hoặc Nghệ thuật, Thiết kế và Kiến trúc.
 • Tổng học phí của toàn bộ chương trình là 255.974.000 VNĐ.

Sau khi hoàn thành chương trình Dự bị Đại học và đạt đủ điểm yêu cầu, học sinh có thể tiếp tục học chương trình đại học tại RMIT Việt Nam hoặc RMIT Úc.

Học phí Chương Trình Sau Đại Học

Chương trình cấp chứng chỉ Sau Đại học tại RMIT bao gồm hai chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh và Kinh doanh Quốc tế. Cả hai chuyên ngành này có cùng thời gian đào tạo, số tín chỉ và học phí tương tự nhau.

Học phí của hai chuyên ngành này tại RMIT được tính như sau:

 • Số tín chỉ: 48 tín chỉ.
 • Số môn học: 4 môn, trong đó mỗi môn yêu cầu khoảng 36 giờ giảng dạy trên lớp và nhiều giờ tự học.
 • Tổng học phí: 205.133.000 VNĐ.

Xem thêm >>> Học Phí UEF Bao Nhiêu – Chính Sách Học Bổng UEF 2023

Phụ phí học tại RMIT

Ngoài học phí, sinh viên theo học tại RMIT cần đóng các khoản phụ thu bắt buộc khác như sau:

 • Bảo hiểm y tế quốc tế cho sinh viên: 5.700.000 VNĐ/học kỳ. Tại RMIT Việt Nam, mỗi năm học bao gồm 3 học kỳ, thường các chương trình học kéo dài 3 năm. Do đó, số tiền bảo hiểm này có thể lên đến 51.300.000 VNĐ.
 • Bảo hiểm y tế bắt buộc: 563.420 VNĐ/năm.
 • Phí kiểm đếm: 360.000 VNĐ. Đây là loại phí áp dụng cho sinh viên thanh toán học phí bằng tiền mặt trực tiếp mỗi kỳ tại quầy thu ngân của RMIT.
 • Một số loại phí phụ thu khác bao gồm: phí in ấn, phí sử dụng thư viện, phí in bảng điểm, phí xác nhận đăng ký môn học, phí sao y bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm, phí in thẻ sinh viên, phí dự lễ tốt nghiệp, phí dịch vụ giám thị coi thi, phí trễ hạn và phụ thu hành chính, phí thuê thiết bị, phòng thu, không gian sáng chế và phòng lab thời trang.
Phụ phí học tại RMIT

Phụ phí học tại RMIT

Chính sách hỗ trợ của RMIT về học phí

Hiện nay, việc đóng học phí tại RMIT luôn là một chủ đề được các bạn trẻ quan tâm và thảo luận. Một số người đã từng học tại RMIT cho rằng “rớt 1 môn là 1 con Vision, rớt 3 môn là 1 con SH”. Điều này cho thấy học phí tại trường RMIT khá đắt, vậy có cách nào để tiết kiệm hơn? Dưới đây là một số cách mà bạn không nên bỏ qua:

Học bổng của trường:

Đây có thể coi là cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí học tập tại RMIT. Trong năm 2023, dù kinh tế có dấu hiệu suy giảm, RMIT vẫn đầu tư hàng chục suất học bổng trị giá từ 50% đến 100% học phí toàn bộ chương trình đào tạo cho các ngành học khác nhau. Tuy nhiên, để nhận được học bổng này, bạn cần có thành tích xuất sắc trong học tập, ngoại ngữ và tham gia hoạt động cộng đồng do trường tổ chức.

Học bổng

Học bổng sẽ được xem xét và trao cho từng học kỳ, bao gồm Học kỳ 1, 2 và 3 của năm 2023, với phân bổ như sau:

 • Khoa Kinh doanh: 01 suất học bổng 50% và 02 suất học bổng 25% học phí chương trình đại học.
 • Khoa Truyền thông và Thiết kế: 01 suất học bổng 50% và 01 suất học bổng 25% học phí chương trình đại học.
 • Khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ: 01 suất học bổng 50% và 01 suất học bổng 25% học phí chương trình đại học.

Yêu cầu nhận học bổng

 1. Để được xét học bổng này, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
 • Là sinh viên hiện đang học tại RMIT Việt Nam (lưu ý: Sinh viên đã được nhận học bổng 50% không đủ điều kiện ứng tuyển lại học bổng)
 • Đã hoàn tất ít nhất 96 tín chỉ (lưu ý: Điểm và tín chỉ của các chương trình không cấp bằng hoặc từ các trường đại học khác không phải RMIT Việt Nam sẽ không được xét)
 • Đạt điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 3,4/4,0 trở lên.

2. Thông tin về học bổng được xét dựa trên dữ liệu có sẵn tính theo thời hạn nộp học bổng. Do đó, kết quả học kỳ sau khi nộp học bổng có thể không được xem xét.

3. Tiêu chí xét học bổng dựa trên điểm trung bình tích lũy (GPA) của ứng viên. Trong trường hợp có các ứng viên có cùng điểm trung bình, sẽ xem xét tổng số tín chỉ đã hoàn thành và sau đó là thành tích học tập của ứng viên trong học kỳ gần nhất.

4. hương pháp tính điểm trung bình (GPA) khi xét học bổng dựa trên điểm và tín chỉ của chương trình cử nhân đã hoàn thành tại RMIT Việt Nam. Điểm và tín chỉ của các chương trình không cấp bằng hoặc từ các trường đại học khác không phải RMIT Việt Nam sẽ không được xem xét.

Chính sách hỗ trợ của RMIT về học phí

Chính sách hỗ trợ của RMIT về học phí

Ưu đãi học phí theo chuyên ngành:

RMIT cũng cung cấp nhiều ưu đãi về học phí cho từng chuyên ngành, nhằm giúp các bạn hoàn thành ước mơ học tập tại RMIT:

 • Giảm 10% học phí cho học kỳ đầu tiên vào tháng 10 năm 2023.
 • Giảm 5% học phí cho sinh viên có người thân (cha, mẹ, anh chị em ruột) đã hoặc đang theo học tại RMIT.
 • Giảm 10% học phí cho cựu sinh viên đã hoàn thành bậc đại học hoặc bậc sau đại học tại RMIT hoặc các đại học Úc và muốn tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo khác tại RMIT Việt Nam.
 • Giảm 20% học phí (240 triệu đồng) trong năm 2023 thông qua chương trình “Phát triển nguồn nhân lực” cho sinh viên các ngành Điện & Điện tử, Kỹ sư phần mềm và ngành Robot & Cơ điện tử (áp dụng tại cơ sở Nam Sài Gòn).
 • Giảm 10% học phí (90 triệu đồng) cho sinh viên nhập học ngành Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng trong năm 2023-2024.

Ưu đãi học phí tiếng Anh:

Trong năm 2023, RMIT cung cấp chương trình ưu đãi đặc biệt, cho phép sinh viên nhận lại 30% học phí đã đóng cho các lớp tiếng Anh tại RMIT. Chương trình này áp dụng cho sinh viên tham gia các lớp học Tiếng Anh cho Đại học tại RMIT hoặc tham gia chương trình UniSTAR.

Với những cách tiết kiệm trên, bạn có thể tận dụng các ưu đãi và học bổng từ trường RMIT để giảm thiểu chi phí học phí. Điều quan trọng là phải nỗ lực trong học tập, nâng cao thành tích và tham gia hoạt động cộng đồng để tăng cơ hội nhận học bổng và ưu đãi.

Trên đây, Nv.edu.vn đã đưa đến bạn học phí RMIT chi tiết cũng như chính sách học bổng của trường. Sau khi đọc xong bài viết, chắc hẳn bạn biết rằng để gia nhập ngôi trường này, điều quan trọng nhất là gia đình bạn phải có khả năng tài chính đủ để chi trả những khoản học phí đắt đỏ trong suốt 4 năm, 3 năm hoặc 2 năm học tại RMIT. Trái lại, bạn sẽ được trải nghiệm môi trường học tập quốc tế hàng đầu, cùng với các tiện nghi và chất lượng giảng dạy xuất sắc.

Tin liên quan

DU HỌC NETVIET

https://nv.edu.vn/
Đặc quyền đăng ký du học tại NETVIET EDU : Không cần đặt cọc tiền đầu vào khi nộp hồ sơ ghi danh du học - Liên kết với hơn 500 trường - Tối ưu chi phí du học ở mức thấp nhất - Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiệu quả

Không có bình luận

Comments are closed.