Quyền riêng tư

Chào mừng bạn đến với trang web của Netviet wiki. Chúng tôi rất quan trọng về việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quyền riêng tư. Trang này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, điền vào mẫu trên trang web của chúng tôi hoặc trong quá trình tương tác với các dịch vụ và tính năng của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin khác liên quan đến quá trình du học.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ du học tốt nhất cho bạn. Thông tin này có thể được sử dụng để:

  • Liên hệ và tương tác với bạn về các vấn đề liên quan đến du học.
  • Cung cấp thông tin, tư vấn và hướng dẫn về các chương trình du học.
  • Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
  • Cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi thông qua phản hồi của bạn.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh để đảm bảo rằng thông tin này không bị mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không đúng cách.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác, trường học và tổ chức liên quan để hỗ trợ quá trình du học của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin sau khi bạn đã đồng ý và được thông báo cụ thể về việc chia sẻ này.

5. Quyền và lựa chọn của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi. Để thực hiện các quyền này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ và sử dụng một cách có trách nhiệm. Quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của bạn trong việc chia sẻ thông tin với chúng tôi.

Back to top button