Lesson Archives

  1. 20 Full test 3

  2. 6 Ổn định hình ảnh

  3. 5 Cắt hình ảnh & hiệu ứng phóng to thu nhỏ clip

  4. 4 Hiệu chỉnh màu sắc

  5. 3 Chỉnh sửa clip

  6. 2 Giới thiệu chương

  7. 1 Tổng quan các thao tác màn hình ứng dụng IMOVIE

  8. 7 Tăng tốc, giảm tốc hình ảnh trong clip

  9. 8 Các hiệu ứng lọc âm thanh & hình ảnh