IELTS Writing Task 2: 8 bước để đạt band 8.0 điểm

IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2: 8 bước để đạt band 8.0 điểm

Đối với IELTS Writing Task 2, bạn cần viết một bài luận. Hãy làm theo những bước dưới đây của Netviet để có thể đạt band 8. Chúng ta sẽ cùng xem xét kĩ hơn các tiêu chí đánh giá, cấu trúc bài luận và những lỗi thường gặp cần tránh.

Để đạt band 8 trong IELTS Writing Task 2, bài luận của bạn phải đạt được toàn bộ các tiêu chí dưới đây:

Câu trả lời
 • Trả lời đúng, đầy đủ câu hỏi được nêu ra trong đề bài
 • Ý kiến phải được trình bày rõ ràng cùng với các ý tưởng bổ trợ
Sự thống nhất, mạch lạc và gắn kết
 • Thông tin và ý tưởng phải được sắp xếp hợp lí
 • Các thành phần kết nối được sử dụng đúng, đủ, tự nhiên
 • Được phân chia thành nhiều đoạn thích hợp
Từ vựng
 • Sử dụng nhiều từ vựng một cách trôi chảy và linh hoạt để truyền đạt chính xác ý tưởng
 • Khéo léo sử dụng các từ vựng không phổ biến nhưng cho phép có sự thiếu chính xác trong việc lựa chọn và sắp xếp từ
 • Có ít lỗi về chính tả và cấu tạo từ
Độ chính xác và đa dạng của ngữ pháp
 • Dùng nhiều loại cấu trúc khác nhau
 • Phần lớn các câu không được có lỗi
 • Chỉ có những lỗi được gặp rất thường xuyên

Dựa vào bảng trên, chúng ta sẽ đi qua 8 bước cần thiết để có thể đạt được band 8 trong IETLS Writing Task 2. Chúng ta hãy bắt đầu từ phần câu trả lời trước.

Bước 1: Câu trả lời phải liên quan đến đề bài

Chỉ trả lời những gì bạn được hỏi khi làm IETLS Writing Task 2. Đừng viết một bài luận với chủ đề mà bạn đã luyện tập trước đó. Hãy đảm bảo rằng các ví dụ và ý tưởng của bạn cũng phải liên quan. Nếu câu trả lời quá chung chung, không đủ cụ thể thì sẽ ảnh hưởng đến cách trình bày ý tưởng của bạn.

Nên:

 • Đảm bảo rằng những ý tưởng của bạn liên quan chặt chẽ tới câu hỏi
 • Sử dụng các ý tưởng và ví dụ mà bạn quen thuộc và liên quan trực tiếp đến chủ đề cần viết
 • Bổ sung thêm một vài ý tưởng để xác nhận tính chính xác của câu hỏi

Không nên:

 • Bao gồm thông tin không liên quan
 • Câu trả lời quá chung chung
 • Viết lại bài luận đã được ghi nhớ sẵn
 • Trình bày những nghiên cứu hay thống kê gần đây (ví dụ: “At least 41% of all men…”)

Bước 2: Trả lời đầy đủ toàn bộ các phần của câu hỏi

Bạn phải đọc kĩ đề bài khi làm IELTS Writing Tas 2 và xác định xem có bao nhiêu câu hỏi trong đó. Bạn phải trả lời tất cả câu hỏi thì mới có thể đạt được band 6 trở lên.

Hãy xem một vài đề bài IELTS Writing Task 2 mẫu dưới đây và xem có bao nhiều câu hỏi cần trả lời. Hãy nhớ phải luôn trình bày quan điểm rõ ràng xuyên suốt bài luận. Điều này rất quan trọng vì nó chứng tỏ rằng bạn hiểu mình cần phải trả lời những gì.

Loại đề bài Có bao nhiêu câu hỏi cần trả lời Có cần nêu ý kiến cá nhân?
To what extent do you agree or disagree with this statement? 1 câu hỏi Có, đồng ý, không đồng ý, hay vừa đồng ý vừa không đồng ý. Nêu rõ nguyên do.
Discuss both views and give your own opinion. 3 câu hỏi: thảo luận về cả hai quan điểm Có, trình bày ý kiến của bạn. Nó có thể có góc độ từ một phía hoặc cả hai.
Why is this so? Give reasons for this and solutions? 3 câu hỏi Trình bày quan điểm của bạn về quá trình dẫn đến vấn đề. Lí do của vấn đề là gì và đề ra giải pháp.
Do the disadvantages of international tourism outweigh the advantages? 2 câu hỏi Có. Bạn phải trình bày cả ưu và nhược điểm rồi sau đó đưa ra kết luận.
Why is this so? What effect does it have on the individual and society? 3 câu hỏi Có. Bạn phải nêu rõ lí do và sau đó trình bày những ảnh hưởng của kết quả đối với cá nhân và xã hội.

Nên:

 • Đọc để bài kĩ lưỡng để xác định xem có bao nhiêu câu hỏi cần trả lời.
 • Trình bày ý kiến của bạn và bổ trợ nó trong suốt bài luận.
 • Nếu được yêu cầu thảo luận hai quan điểm, hãy đảm bảo không quá thiên về một phía. (độ dài đoạn văn cho hai bên phải bằng nhau)
 • Để ý họ dùng danh từ số ít hay số nhiều. Nếu bạn được yêu cầu đưa ra “advantages”, bạn phải trình bày ít nhất 2 lợi thế.
 • Để ý đến từ “and”. Bạn có thể cần trả lời nhiều câu hỏi.
 • Viết nhiều hơn 250 từ.

Không nên:

 • Bỏ qua câu hỏi.
 • Sử dụng ngôi thứ nhất cho dù trình bày ý kiến của riêng bạn. (ví dụ: “I think …”)
 • Viết về những gì bạn sẽ viết tiếp theo và những gì bạn đã viết trước đó.
 • Tạo ra bài luận ngắn.

Bước 3: Sắp xếp bài luận một cách hợp lí, có trình tự rõ ràng bằng cách sử dụng các cụm từ liên kết

Khi làm IELTS Writing Task 2, bạn phải trình bày ý tưởng với trinh tự hợp lí: bắt đầu với phần mở đầu và dần dần dẫn đến phần kết luận.

Nếu bạn được yêu cầu thảo luận về hai quan điểm và ý kiến của bản thân, hãy nêu ý kiến của bạn ở đầu bài luận rồi sau đó chuyển sang thảo luận về hai quan điểm. Sau đó, bạn có thể quay lại với ý kiến của bản thân và kết bài luận. Đây là một cách hợp lí để trình bày những câu hỏi kiểu này.

Nên:

 • Sử dụng nhiều từ / cụm từ liên kết nhưng đừng lạm dụng chúng
 • Sử dụng các cụm từ trạng ngữ thay vì các từ liên kết cơ bản
 • Sử dụng các từ thay thế để tránh lỗi lặp từ (this / they / the issue / the problem)
 • Sử dụng dấu câu đúng để bài luận mạch lạc
 • Đảm bảo các ý được sắp xếp rõ ràng, hợp lí
 • Sử dụng đoạn văn riêng cho phần mở đầu và phần kết luận
 • Sử dụng đoạn văn cho mỗi ý tưởng / chủ đề.

Không nên:

 • Lạm dụng các từ nối cơ bản như firstly (thay vào đó, có thể dùng “The first reason for/ The primary reason for this”)
 • Bắt đầu mỗi câu bằng một liên kết (có thể đặt ở giữa câu, chẳng hạn như “Some people believe, however, that individuals must also take responsibility for the environment” or “I believe, on the other hand, that individuals do have a responsibility to…”)
 • Sử dụng số, kí hiệu, chữ viết tắt (1, 2, etc, &, +)
 • Sử dụng tiêu đề
 • Gạch chân các từ
 • Có đoạn văn chỉ có một câu
 • Bắt đầu mọi câu bằng một từ / cụm từ liên kết.

Bước 4: Sắp xếp bài luận thành các đoạn văn

Khi làm IELTS Writing Task 2, bạn phải chia bài luận thành cách đoạn rõ ràng. Bạn phải đảm bảo mỗi đoạn văn có một chủ đề rõ ràng và có tối thiểu hai câu.

Bạn có thể theo quy tắc PEEL khi viết bài luận:

 • Point (trọng điểm): giới thiệu chủ đề
 • Example (ví dụ): một ví dụ hỗ trợ quan điểm của bạn
 • Explain (giải thích): lí do tại sao ví dụ đó hỗ trợ quan điểm của bạn
 • Link (liên kết): chuyển sang chủ đề hoặc đoạn văn tiếp theo

Dưới đây là một vài ví dụ:

Loại câu hỏi Số lượng đoạn văn Chi tiết
To what extent do you agree or disagree with this statement? 4 hoặc 5
 1. Giới thiệu
 2. Lí do tại sao bạn đồng ý / không đồng ý
 3. Một lí do khác
 4. Lí do tại sao bạn không đồng ý (nếu ở trên bạn nêu lí do đồng ý) / đồng ý (nếu ở trên bạn nêu lí do không đồng ý)
 5. Kết luận
Discuss both views and give your own opinion. 5
 1. Giới thiệu
 2. Thảo luận quan điểm đầu tiên
 3. Thảo luận quan điểm thứ hai
 4. Ý kiến của bạn
 5. Kết luận
Why is this so? Give reasons for this and solutions? 5
 1. Giới thiệu
 2. Trình bày quan điểm của bạn về quá trình dẫn đến vấn đề
 3. Những lí do cốt lõi
 4. Giải pháp
 5. Kết luận
Do the disadvantages of international tourism outweigh the advantages? 4
 1. Giới thiệu (nói là có nhiều lợi ích hơn)
 2. 3 lợi ích
 3. 2 bất lợi
 4. Kết luận
Why is this so? What effect does it have on the individual and the society? 5
 1. Giới thiệu
 2. Lí do
 3. Ảnh hưởng của điều đó đến các cá nhân
 4. Ảnh hưởng của điều đó đến xã họi
 5. Kết luận

Nên:

 • Chia bài thành nhiều đoạn
 • Dùng từ liên kết các đoạn văn
 • Chừa một dòng trống giữa mỗi đoạn
 • Mỗi chủ đề là một đoạn văn
 • Có phần mở đầu và kết luận

Không nên:

 • Có đoạn chỉ có một câu
 • Có đoạn văn rất dài

Bước 5: Dùng các từ ít phổ biến và không có lỗi chính tả

Các từ không phổ biến là những từ thường chỉ được sử dụng trong những trường hợp cụ thể hay những diễn tả tự nhiên đối với người bản ngữ.

Không nên sử dụng những từ lỗi thời và không xuất hiện trong lời nói hàng ngày. Nếu dùng từ đồng nghĩa, hãy cẩn thận kẻo làm thay đổi luôn nghĩa của câu. Ví dụ: adolescent/teenager có nghĩa gần nhau và có thể thay thế cho nhau, nhưng toddler/baby có nghĩa khá khác nhau. Bạn cũng nên sử dụng các cụm từ phổ biến.

Nếu sử dụng cụm động từ, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng giới từ phù hợp:

 • throw out/away = discard
 • throw up = vomit/get sick

Thành ngữ chỉ nên được dùng khi làm IELTS Writing Task 2 nếu bạn thực sự hiểu chúng và chúng phù hợp với chủ đề đang được thảo luận.

Nên:

 • Sử dụng những từ phù hợp với ngữ cảnh
 • Sử dụng những từ thường được sử dụng trong lời nói hàng ngày
 • Sử dụng những từ bạn thực sự hiểu
 • Sử dụng các cụm từ phổ biến (ví dụ: environmental pollution, major issue, promising future,…)

Không nên:

 • Mắc lỗi chính tả
 • Sử dụng lẫn lộn Anh Anh với Anh Mĩ (chỉ nên chọn một)
 • Sử dụng từ bạn không hiểu hay không biết cách viết
 • Sử dụng các từ không cụ thể như “stuff”/”thing”
 • Sử dụng từ lóng như “gonna”
 • Sử dụng các từ lỗi thời (the masses, denizens, myopic view, Hitherto,…)
 • Lạm dụng từ đồng nghĩa
 • Sử dụng thành ngữ và tục ngữ
 • Dùng dạng rút gọn (can’t, doesn’t,..)

Bước 6: Sử dụng các cụm từ, ví dụ được ghi nhớ trước

Không sử dụng bất kì cụm từ, ví dụ được ghi nhớ trước nào khi làm IELTS Writing Task 2. Giám khảo có thể dễ dàng phát hiện và không đánh giá cao khả năng viết của bạn.

Cũng nên tránh sử dụng quá nhiều cụm từ, thành ngữ, tục ngữ. Chẳng hạn như:

 • The grass is always greener on the other side
 • Love is blind
 • Off the top of my head
 • Old is gold
 • A friend in need is a friend indeed

Ngoài ra, không nên sử dụng các thuật ngữ sau vì chúng mơ hồ và có thể không đề cập đến chủ đề một cách thích hợp. Bạn phải luôn sử dụng những từ diễn đạt ý tưởng rõ ràng:

 

Không nên Nên
Nowadays In recent times
Can’t cannot
Controversial issue Major issue
The pros and cons Benefits and drawbacks
Firstly The primary reason why
Secondly Lack of education is another reason why…
Crux of the discussion The main/key issue is…
Stuff/thing Use the correct word!
e.g. For example, …
Every coin has two sides/faces There are both disadvantages and advantages…
A double-edged sword The solution can also cause issues as…
In a nutshell In conclusion…

Bước 7: Sử dụng nhiều cấu trúc câu phức tạp

Để đạt được band 8 đối với IETLS Writing Task 2, bạn phải sử dụng chính xác nhiều loại cấu trúc câu để trình bày ý tưởng và quan điểm của bản thân. Hãy cho giám khảo thấy bạn có thể sử dụng nhiều cấu trúc câu chính xác.

Điều quan trọng là bạn phải sử dụng kết hợp các câu đơn với câu phức. Hãy nhớ rằng các câu phức không được quá dài dòng phức tạp. Ngoài ra, bạn cũng phải đảm bảo viết hoa và dùng dấu câu đúng nơi, đúng chỗ.

Dưới đây là một số lỗi phổ biến:

Điểm ngữ pháp Các lỗi phổ biến
Mệnh đề quan hệ Sử dụng đại từ không chính xác (who/that/which)
Mệnh đề điều kiện Chọn sai thì
Thì hiên tại / quá khứ hoàn thành Chọn sai thì (had/have had)
Câu bị động Chọn sai dạng quá khứ phân từ
Động từ thêm -ing Thêm -ing sai cách
Danh từ đếm được Dùng danh từ số ít/nhiều không đúng
Mạo từ Sử dụng a/the không đúng cách, hoặc hoàn toàn không dùng
Sự hòa hợp giữa chữ ngữ và động từ The girls ‘are’ – chủ ngữ số ít đi với động từ số ít và ngược lại
Giới từ Chọn sai giới từ
Dấu câu Sử dụng sai cách, hoặc hoàn toàn không dùng

Bước 8: Soát lại bài

Làm IELTS Writing Task 2

Hãy rà soát lại bài để chắc chắn rằng bài của bạn đạt tất cả các tiêu chí để đạt band 8 mà chúng tôi đã nêu ở đầu bài.

Nếu bạn tuân thủ nghiêm ngặc 8 bước trên, chắc chắn bạn sẽ đạt được band 8 khi làm IELTS Writing Task 2.

Tin liên quan

DU HỌC NETVIET

https://nv.edu.vn/
Đặc quyền đăng ký du học tại NETVIET EDU : Không cần đặt cọc tiền đầu vào khi nộp hồ sơ ghi danh du học - Liên kết với hơn 500 trường - Tối ưu chi phí du học ở mức thấp nhất - Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiệu quả

Không có bình luận

Bình luận